Když se nám dejme tomu doma nahromadí staré noviny, časopisy nebo propagační letáky obchodníků z okolí, obvykle je hodíme do kamen nebo do kontejneru, to podle toho, v jakých podmínkách žijeme a co z toho je pro nás dostupné a výhodnější. A když na to přijde, můžeme takové tiskoviny využít třeba i jako náhradu toaletního papíru. Proč by ne? Jde přece o něco, co nemá žádný zásadní význam, nemusíme se bát, že by někdo prohraboval popelnice, jenom aby zjistil, co že jsme se to z oněch tiskovin dočetli, aby to pak použil proti nám nebo proti komukoliv jinému.

skartace dokumentů

Podobně jednoduše se pak dají v naší domácnosti zlikvidovat i další věci, které už nebudeme potřebovat a které také nemají žádný potenciál být zneužity. Tady je to prosté.
Ale jsou i dokumenty nebo jiné nosiče informací, se kterými si tak lehkovážně počínat nemůžeme. Jsou data, která se nesmí dostat nepovolaným lidem na oči, jsou údaje, které musí být využívány naprosto diskrétně a striktně v souladu se zákony a předpisy a které musí ve chvíli, kdy už nejsou k takovým účelům upotřebitelné, definitivně zmizet ze světa.

Některé diskety, CD, DVD a další nosiče stejně jako papírové dokumenty, občanské a řidičské průkazy, pasy, platební karty a podobné záležitosti prostě musí jednoho dne zmizet, musí se zlikvidovat, a to natolik důkladně, aby se to, co tyto obnášely, nedalo už nikdy využít a zneužít. Musí se to zlikvidovat tak, aby si to už nikdo nikdy nepřečetl, nemohl se tím prokázat, platit, prostě musí s tím být definitivně konec. A v tom by se mohl každý šlendrián vymstít.

rozdrcené papíry

A tak je záhodno svěřit takovou likvidaci podobných zdrojů informací, dokumentů a podobných záležitostí odborníkům. Protože i ničení se dá a někdy má provádět jen na té nejvyšší úrovni.
Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/ se postará o to, aby to, co se jí předá, skutečně nezneužitelně zaniklo. Skartace dokumentu v Praze, která je provedena touto firmou, je prostě natolik dokonalá, že z toho, co nakonec zůstane, nezjistí už nikdo nikdy nic. A to bývá často nezbytné.