Není pochyb o tom, že počet zákazníků je jednou z nejdůležitějších součástí úspěchu každé firmy. Koneckonců, čím více jich je, tím více našich výrobků si koupí. Ideálem tedy je udržet si všechny stávající zákazníky, přičemž budeme lákat stále nové.

V tomto úkolu je klíčová správně zvolená marketingová strategie. Ta se obvykle sestává z kombinace několika propagačních metod, zvolených tak, aby se navzájem doplňovaly a jejich společný efekt byl co největší. A ačkoliv mezi širokou veřejností jsou zdaleka nejznámější nejrůznější druhy reklam, především pak ta televizní, rozhodně se nejedná o jediný způsob.

seo1

V současné době moderních technologií, kdy žijeme nejen v reálném světě, ale také na internetu, je často využívaná také SEO optimalizace webu. Jedná se o úpravu webových stránek, aby se odkaz na ně objevil po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

To zvýší návštěvnost, neboť lidé mnohem spíše kliknou na výsledek na první stránce, než například na desáté. A každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem. Čím více jich tedy je, tím je vyšší pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí. A tím se zvýší zisk firmy, což je hlavním cílem celého procesu.

To vše zní dobře, otázkou však je, zda je tato metoda skutečně univerzálně účinná pro všechny firmy, bez ohledu na jiné faktory. Odpověď může být ano i ne. Ačkoliv profitovat z ní bude skutečně každá firma, míra zvýšení zisku se bude lišit.

penize4

Je třeba počítat s tím, že například u velkých nadnárodních společností, jejichž jméno je známé, bude výsledek menší než u nějaké malé, začínající firmy. Je tedy třeba uvážit, zda se investice, kterou do tohoto procesu vložíme, skutečně vyplatí. Přeci jen, jde zde o naše peníze, a ty jsou v obchodě to nejdůležitější. Je tedy třeba si vše předem dobře rozmyslet, abychom nakonec nelitovali.