Pozorovali jste někdy stavební firmu, která má na starosti rekonstrukce a výstavbu silnic a dálnic? Jde o prostředí, kde nastupuje těžká technika, a kde se bez ní lidské ruce neobejdou. Zaměříme-li se na rekonstrukci povrchu vozovky a výstavbu chodníků, pak se začíná frézováním povrchu, odstraněním skrývky, pokračuje výsypka štěrku, jeho udusání, výstavba betonových obrubníků, zámkové dlažby a závěr je ve znamení terénních úprav. Pracují tu rypadla, nákladní automobily, válcovací a zhutňující stroje a prakticky není nutné zdvihat nad hlavu velmi těžká břemena. Ačkoli je to práce pro chlapy, mohly by je vykonávat i ženy – jezdit s nakladači, bagry a nákladními vozy by jistě zvládly.

zídka z cihel

A jsme u toho – když máte objednanou dodávku materiálu na betonový plot, jsou to tenké, 4 cm silné panely o rozměrech cca 50 x 200 cm a betonové armované sloupky. Materiál vám přivezou na paletách, složí je traktor nebo vysokozdvižný vozík a na vás je pak to ostatní. Každá z desek váží něco kolem 75 – 95 kg a každá z nich se musí přesně zasunout do drážek ve sloupcích. Musí se při tom zdvihat do výšky mnohdy přes dva metry. Kdyby to prováděla stavební firma, řekněme u zmiňovaných rekonstrukcí silnic, využila by mobilního jeřábu či nakladače nebo rypadla s hákem. Bez mechanizace by to šlo velmi obtížně a mohlo by dojít k vyosení zabetonovaných sloupků nebo poškození sloupků či desek.

zídka z kamenů

Montáž betonového plotu svépomocí bez mechanizace je zkrátka problematická a nesmírně fyzicky náročná, i když desky jsou zdánlivě tenké a na první pohled křehké. Desky jsou opravdu svým způsobem křehké, když je nevhodně skladujete a pokládáte na plocho na sebe, tehdy mohou popraskat a odlomit se. Jestliže se tedy o výstavbě oplocení z betonu rozhodujete, zvažte i odbornou montáž, na kterou se také vztahuje běžná záruka.