Votice jsou malebné městečko v krajině zvané Česká Sibiř. Naleznete je při cestě z Prahy do Tábora, a pokud chcete podniknout opravdu romantický výlet, vyšetřete si chvilku na cestu vlakem z Hlavního nádraží. Vlak zastaví ve Voticích, asi kilometr od centra města. Cestou budete míjet úchvatnou kopcovitou krajinu, která láká pěší turisty i cyklisty.
babočka paví oko


Ve Voticích se rozhodli vybudovat motýlárium


O Voticích se zmiňujeme naprosto záměrně, neboť souvisí s projektem, velmi odvážným, přesto smělým a působivým, který dosud nemá v České republice obdoby. Parta nadšenců, jež mnozí považují za blázny, tu buduje ze starých opuštěných a zchátralých skleníků motýlárium https://www.stesol.cz/kam-za-motylimi-domy-poradime-vam . Pravda, v republice naleznete motýlích domů více, jde však o místa, kde jejich majitelé prezentují motýly exotické, zakoupené v zahraničí, a jde o jakousi senzaci, aby přilákaly zvědavce, a ti přispěli do pokladničky svým vstupným. Jde tedy čistě o podnikatelský záměr, i když pochopitelně přínosný a pěkný.
babočka admirál


Preference tuzemských druhů


Ve Voticích se však soustředili na tuzemské motýlí druhy, cílem projektu je, aby upozornil veřejnost, proč motýli mizí z naší krajiny, a jaké druhy bychom měli v našich zahradách objevovat a chránit. Bohužel současná zemědělská státní politika motýlům vůbec neprospívá, státní úředníci a rádoby odborníci sice poukazují na rozorané meze a zemědělskou velkovýrobu za socialismu, ale současné podnikání v této oblasti se jí nápadně podobá. Jde především o zisk a prosperitu z pěstování řepky, máku, a dalších plodin, které přináší výdělek. Motýlům ovšem schází dostatek vodních ploch a květnatých luk, které nejsou jen sečeny pro krmení dobytka, tedy opět s využitím čistě účelovým.
babočka na květině


Nadšenci z Votic se mimo jiné rozhodli vybudovat na Příbramsku a Sedlčansku dvě motýlí rezervace. Bohužel však schází finance a musí se obtížně shánět sponzoři. Vždyť, k čemu motýli, ti přece nejsou k jídlu a k životu je vlastně nepotřebujeme, tak proč se s nimi zabývat, že?


Zda bude projekt úspěšný, závisí především na dostatku financí. Nadšení nechybí, ale bez peněz si bohužel nepořídíte stavební materiál a potřebné vybavení vytápění, osvětlení a technického zázemí. Prozatím se podařilo získat zhruba polovinu prostředků od sponzorů a regionálních zdrojů Středočeského kraje.


Motýlů ve středoevropské krajině ubývá
3.4 (68.57%)7

14.9.2018