Již při prvním napouštění Vašeho bazénu byste měli zkontrolovat za pomocí testeru, v jaké kvalitě se nachází voda, kterou do bazénu napouštíte. Může se totiž stát, že hodnoty PH této vody budou v nerovnováze a že bude zapotřebí je srovnat do správného rozmezí, abyste zamezili hned na začátku případným dalším problémům, které mohou tyto nesprávné hodnoty způsobit při dalším využívání Vašeho bazénu.dno
Kromě toho, že už voda, kterou napouštíte bazén, může mít špatné tyto důležité hodnoty, tak i při používání salinizační jednotky se tyto hodnoty samovolně zvyšují a je potřeba proto pravidelně vodu kontrolovat s pomocí kvalitního a spolehlivého testeru a tyto hodnoty opět snižovat do správného rozmezí a to za použití přípravku PH minus, který najdete spolu s dalšími přípravky bazénové chemie v naší opravdu široké nabídce a to ve vysoké kvalitě v mnoha různě velkých baleních a to buď v granulované či v kapalné podobě za velmi výhodných cenových podmínek.
Jak jste již jistě pochopili, přípravek PH minus se používá v případě, kdy má voda ve Vašem bazénu vysoké hodnoty tohoto faktoru, což může mít za příčinu růst zelených či hnědých řas po stěnách a dnu Vašeho bazénu. Samozřejmě, že je důležité v tomto případě použít přípravek PH minus pro snížení těchto hodnot zase do normálu, ale také je zapotřebí použít kvalitní algicid proti řasám a celý bazén vyčistit kartáčem a odstranit již vzniklé škody.
Pokud tedy používáte salinizační jednotku nebo pokud víte, že Vaše bazénová voda má tyto hodnoty v nerovnováze, tak můžete přípravek PH minus používat samozřejmě také preventivně při každém doplňování běžných dezinfekčních přípravků do vody, tedy zároveň s chlorovými přípravky a tak dále.water